Klasicistický kostol bol postavený na mieste dreveného chrámu v rokoch 1838 – 1840 a obnovený v roku 1933. Sieňová stavba so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Zaklenutý konchou a pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)