Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, upravený v polovici 17. storočia a reštaurovaný v rokoch 1889 a 1960. Jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, predstavanou vežou a pristavanou sakristiou krytá doskovým stropom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)