Tolerančný barokovo-klasicistický kostol postavený r. 1787, niekoľkokrát renovovaný (r. 1855, 1889, 1921, 1947). Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom je zaklenutý troma poľami pruskej klenby so štukovou ornamentikou. V predsieni pristavanej k južnej strane kostola je rovný strop. Organ stojí na empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)