Neskorobarokový objekt z rokov 1770 – 1775, renovovaný v roku 1906. Jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, pristavanou sakristiou a čiastočne predstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté českou plackou, loď pruskou klenbou so zdvojenými medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)