Kostol postavený r. 1894 s novogotickými a novoklasicistickými prvkami. Halový priestor so sanktuáriom s polygonálnym uzáverom, zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. Loď má rovný strop. Predstavená veža zastrešená ihlancom.

História organov v objekte

V kostolnej lodi sa nachádza jednomanuálové, bezpedálové harmónium bez udania výrobcu, hore pri organe je tiež jednomanuálové, bezpedálové harmónium značky: R. Pajkr & Co / Wien.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)