Kostol klasicistický, postavený okolo r. 1840, s neskoršími úpravami. Jednoloďová stavba so sanktuáriom s rovným uzáverom, priestor zaklenutý pruskými a českými klenbami. Vstavaná veža ukončená ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)