Kostol postavený v r. 1874 a posvätený 18. októbra 1874. Jednoloďový neogotický priestor so sanktuáriom a predstavanou vežou. Loď je zaklenutá krížovými klenbami. Okolo troch strán lode obiehajú empory.

História organov v objekte

Do starého tolerančného kostola v Slovenskej Ľupči kúpili v r. 1787 5-registrový pozitív od banskobystrického organára Michala Podkonického. O jeho ďalšom osude nemáme správy. O organe do nového kostola jednala komisia s banskobystrickým organárom Matejom Vavrom a s organárom v Slovenskom Pravne Samuelom Wagnerom. 16. februára 1873 schválili návrh zmluvy s Matejom Vavrom na zhotovenie nového 12-registrového organa s pedálom. Ani o osude tohto nástroja nemáme ďalšie správy.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)