Pôvodne neskororománsky kostol bol postavený okolo r. 1264. Z konca 14. storočia pochádza polygonálne ukončené sanktuárium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. V druhej polovici 15. storočia zaklenuli loď na dva stredné piliere, čím vznikol dvojloďový halový priestor. Dvojlodie je zo severnej strany rozšírené o nižšiu prístavbu zaklenutú štyrmi poľami krížovej klenby. Kostol má predstavanú vežu s gotickým vstupným portálom. V r. 1720 bol interiér barokovo upravený, západný chór vznikol r. 1769. Začiatkom 20. storočia kostol zreštaurovali. Organové skrine sú umiestnené na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)