Klasicistický evanjelický a. v. kostol. bez veže, postavený v r. 1790 – 1796 podľa plánu Fr. Bartela. Sieňová stavba na pôdoryse gréckeho kríža s obiehajúcou murovanou emporou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)