Kostol klasicistický, postavený v r. 1784 – 1785. Halový obdĺžnikový priestor s rovným uzáverom je zaklenutý rovným stropom. Päťosové priečelie s mierne vystupujúcim stredným rizalitom má nad vchodom chronosticon datujúci stavbu.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)