Renesančný kostol postavený v roku 1612. Interiér bol upravený v 2. polovici 18. storočia a obnovený v rokoch 1905, 1934 a 1955. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom krytým valenou klenbou v lunetami, v lodi je pruská klenba.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)