Stavba postavená 1748.

Kostol, pôvodne neskorogotický, z r. 1495, barokovo obnovený v r. 1756-1768 a prestavaný v r. 1795. Stojí na mieste prvého gotického kostola, spomínaného r. 1332. Opravený r. 1932. Z neskorogotickej stavby je časť obvodových múrov a veža pojatá do barokovej dispozície. Rozsiahla jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, spevnená dvoma opornými piliermi. Pruské klenby, ktoré sa zbiehajú do konkávnych nástenných pilierov. Staršia (v jadre gotická) veža, pôvodne predstavaná, pri barokovej obnove vtiahnutá do pôdorysu konkávne riešenej prehýbanej fasády a členená nárožnými pilastrami a francúzskymi oknami s balustrádou v parapete.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)