Klasicistický kostol postavený r. 1813 na mieste staršieho sakrálneho objektu z 15. storočia.

História organov v objekte

5-registrový pozitív pre ev. a. v. kostol v Ozdíne postavil Melchior Kargut.

Do chrámu si v roku 1735 tamojší evanjelici zadovážili nový organ s piatimi mutáciami od bystrického organára Melchiora Karguta. Organ stál 100 zlatých a existoval až do roku 1880. (Zdroj: internet. Ozdín – Cirkev, https://www.e-obce.sk/obec/ozdin/5-cirkev.html )

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)