Pôvodne gotický kostol z roku 1312, z ktorého sa zachovala časť presbytéria s gotickou rebrovou klenbou (dnes vo funkcii bočnej kaplnky) a s kružbovým oknom v uzávere. Okolo roku 1673 bola loď zaklenutá a postavená veža. Renovovaný v rokoch 1711 a 1729. V roku 1942 zrúcali loď a postavili nový kostol so zmenenou orientáciou. Z pôvodného kostola sa okrem gotického presbytéria zachovala baroková veža a baroková kaplnka z 1. polovice 18. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)