Ranobarokový objekt postavený v rokoch 1629 – 1637 na mieste starého dominikánskeho kostola, spomínaného už v 13. storočí. Jednoloďová pozdĺžna stavba podľa vzoru rímskeho kostola Il Gesù s bočnými kaplnkami po stranách lode a dvojvežovou fasádou. Na oboch stranách presbytéria sakristie. Priestor lode a rovnako širokého a vysokého presbytéria zaklenutý valenou lunetovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)