Barokový objekt z rokov 1753 – 1763. Jednoloďová pozdĺžna stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutá pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)