Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami z rokov 1805 – 1808, obnovený v roku 1906. Jednoloďová stavba s polkruhovým, valene zaklenutým uzáverom a loďou s rovným stropom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)