Kostol postavený v roku 1896 bol úplne prestavaný a zmodernizovaný v roku 1937. Sieňová stavba s vežou v priečelí.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)