Neskorobarokový kostol postavený v roku 1769, renovovaný v rokoch 1883 a 1910. Počas 2. svetovej vojny bol značne poškodený. Jednoloďový, pilastrami členený priestor prechádza do presbytéria konvexno-konkávnym členením a je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Polygonálne uzavreté presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)