Klasicistická stavba z rokov 1779 – 1784 postavená na staršom základe s neskoršími menšími úpravami. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou trojpodlažnou vežou. Celý priestor zaklenutý pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)