Stavba postavená 1494.

Pôvodne gotický kostol postavený v roku 1494, niekoľko krát výrazne stavebne upravovaný. Zásadné zásahy do stavby sa uskutočnili v rokoch 1672, 1730 a 1871. V roku 1954 obnovený a upravený po poškodení počas 2. svetovej vojny. Trojloďová stavba s polkruhovým presbytériom a južnou pristavanou vežou. Priestory zaklenuté valenou klenbou s pseudogotickými rebrami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)