Klasicistický kostol, s retardovanými prvkami baroka, bol postavený r. 1787, obnovený r. 1802 a 1944. Jednoloďová stavba má segmentový uzáver sanktuária, v interiéri je zaklenutá českými a pruskými klenbami. Nad vstupom do kostola je murovaný organový chór.

História organov v objekte

Pôvodný 5-registrový pozitív tam v r. 1792 preniesol z r. kat. kostola v Osuskom a opravil Valentím Arnold. Neskôr (1839) ho nahradili novým organom Martina Šaska st.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)