Pôvodne gotický kostol z 2. polovice 14. storočia, v roku 1769 prestavaný a v lodi zaklenutý. Bočná kaplnka je z 19. storočia. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, obdĺžnou loďou, predstavanou vežou a na južnej strane pristavanou kaplnkou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom krížovej rebrovej klenby, klenba lode s medziklenbovým pásom dosadajúcim na rímsové hlavice vtiahnutých pilierov.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)