Pôvodne gotický kostol z konca 15. storočia, opravený na začiatku 17. storočia a v roku 1884 obnovený. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria s pôvodnou neskorogotickou valenou klenbou. V lodi je nová pseudogotická lomená klenba s úzkymi rebrami z roku 1884.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)