Pôvodne gotický kostol s renesančným presbytériom, v roku 1736 obnovený a rozšírený o južnú bočnú kaplnku. V roku 1948 znovu rozšírený o priestor priliehajúci na južnú stranu lode. Renesančné presbytérium z druhej polovice 16. storočia je zaklenuté jedným poľom krížovej klenby s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)