Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, v 2. polovici 16. storočia zastropený, v 17. storočí upravovaný. Jednoloďový priestor s trojbokým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou z roku 1313. Presbytérium a loď majú rovné stropy. V lodi je drevený kazetový maľovaný strop podopretý dvoma drevenými točitými stĺpmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)