Kostol z roku 1907 postavený v secesne chápanom historizujúcom slohu s prvkami romantiky. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Priestory majú rovné stropy.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)