Pôvodne renesančný kostol postavený v rokoch 1650-1663 staviteľmi J. Bradom a B. Reinerom ako kalvínsky kostol. V roku 1698 bol pridelený uršulínskej reholi a prispôsobený r. kat. obradu. V rokoch 1706-1711 ho znovu získali kalvíni. Po ich vyhnaní stál vyše 20 rokov opustený. V roku 1840 vyhorel. Po oprave bol znovu poškodený víchricou v roku 1876. V roku 1898 bolo predĺžené presbytérium a bola pristavaná sakristia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)