Pôvodne secesná budova Divízie postavená v roku 1908 podľa projektu J. Kausera staviteľmi bratmi Jakabovcami. Samotná stavba zaberá 8800 m2 a pôvodný návrh obsahoval približne 300 miestností. Bola postavená pre účely zemského veliteľstva, no pre jeho finančné ťažkosti prešla do vlastníctva Ing. Eugena Halmoša, ktorý ju prenajal vojsku na obdobie 50 rokov. Neskôr prešla do vlastníctva štátu. Do marca 1998 tu sídlili Úrad vojenskej správy a Vojenská ubytovacia stavebná správa. Po ich odsťahovaní sa využívala len juhovýchodná časť budovy – vlastník objektu – mesto Košice ju prenajalo Východoslovenskému múzeu. V júli 2002 sa budova stala sídlom Košického samosprávneho kraja. Štvorkrídlová reprezentatívna budova s vnútorným uzavretým dvorom a štyrmi podlažiami bola pamiatkovo zrekonštruovaná v roku 2003.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)