Klasicistický kostol postavený v roku 1822. V roku 1858 bola prestavaná veža. Ďalšie renovácie stavby boli realizované v rokoch 1896 a 1901. Jednoloďová stavba so širokým rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a s loďou členenou združenými pilastrami. Loď má rovný secesný trámový strop.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)