Kostol postavený v r. 1927, jednoloďová stavba, ukončená užšou a nižšou svätyňou s rovným uzáverom. Na troch stranách lode obieha murovaná empora. Mohutná predstavaná hranolovitá veža ukončená ihlancom.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)