Ranobarokový kostol, postavený r. 1662. Jednoloďová stavba so sanktuáriom s polygonálnym uzáverom, zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Veža predstavaná.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)