Stavba postavená 1767 – 1769.

Jednoloďový kostol s vežou nad hlavným vchodom ako súčasť kláštorného komplexu.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)