Luisézny kostol z r. 1836. Pozdĺžny priestor s rovným uzáverom a s prebiehajúcou emporou. Pozitív je postavený na empore v zadnej časti kostola (pod vežou).

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)