Pôvodne renesančný kostol z roku 1652, barokizovaný po roku 1763, klasicisticky upravený v roku 1797. Obnovený v roku 1899, veža rekonštruovaná v roku 1908. Jednoloďová stavba s presbytériom štvorcového pôdorysu, pristavanou sakristiou a k renesančnej veži pristavanými poschodovými prístavbami. Kostol je zaklenutý českými a pruskými klenbami so združenými medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)