Stavba postavená 1487.

Ranogotický kostol z obdobia okolo r. 1300, s renesančnou prestavbou z r. 1611 a opravami v 19. a 20. storočí. Kostol je jednoloďový so sanktuáriom a predstavanou vežou. Valená klenba s lunetami prechádza z lode plynule do sanktuária, lebo triumfálny oblúk bol pri renesančnej prestavbe odstránený. Klenby sú členené plošne naneseným štukovaným sieťovým a hrebienkovým vzorom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)