Pôvodne jednoloďový románsky kostol z polovice 13. storočia, z ktorého sa zachovala iba veža zo združenými oknami na dvoch podlažiach. V rokoch 1764 – 1765 reštaurovaný, veža zvýšená pri výstavbe trojloďového kostola okolo roku 1883. Trojlodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a vstavanou vežou, pred ktorou je pristavaná predsieň. Presbytérium má lunetovú klenbu, hlavná loď zaklenutá českou, bočné pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)