Pôvodne románsky kostol z polovice 13. storočia. Zachovala sa z neho veža, gotická loď a sakristia vznikli v 14. storočí, ďalšie prestavby sa uskutočnili v 15. storočí, opravy v r. 1722 a 1832. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom, priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, len v sakristii sa zachovala gotická krížová rebrová klenba. Organ je umiestnený na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)