Jednopriestorový klasicistický kostol z r. 1826 – 1829 so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami. Organ je umiestnený na drevenej empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)