Jednopriestorový klasicistický kostol z r. 1826 – 1829 so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami. Organ je umiestnený na drevenej empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Tento materiál je chránený autorským zákonom a jeho šírenenie bez súhlasu Hudobného centra alebo autora je zakázané.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)