Kláštor a kostol jasovského konventu premonštrátskeho rádu, neskorobaroková stavba vybudovaná v rokoch 1750 – 1766 podľa projektu viedenského staviteľa A. Pilgrama košickým staviteľom A. Salzgeberom za účasti sochára J. A. Kraussa, štukatéra J. Hennevogela a maliara J. L. Krackera. Novostavba kláštora vznikla na mieste staršej, okolo roku 1740 zbúranej stavby opevneného kláštorného hradu. Kostol sv. Jána Krstiteľa je jednoloďový s tektonickým skladaním jednotlivých priestorov podľa pozdĺžnej osi, pričom stredný priestor lode je širší. Má päť klenbových polí, oddelených medziklenbovými pásmi. V širšej strednej časti je plochá česká placka s hlavnou nástropnou maľbou Kázania sv. Jána Krstiteľa od J. L. Krackera. Ostatné klenby sú pruské.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)