Barokovo-klasicistický kostol postavený v r. 1770. V r. 1924 ho rozšíril a prestaval staviteľ V. Mokroš z Vranova. Jednoloďová stavba s pokruhovým uzáverom sanktuária, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Saktuárium je zaklenuté konchou, v lodi je valená klenba s medziklenbovými pásmi. Organ je na empore oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)