Kostol postavený na staršom základe, prestavaný v roku 1899, opravený v roku 1946. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)