Kostol postavený podľa projektu architekta Th. von Hansena a vysvätený v r. 1894. Jednoloďový monumentálny priestor s dominantnou kopulou na vysokom tambure.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)