Neskorogotický kostol postavený v rokoch 1444 – 1498 na mieste staršie gotického kostola, ktorý pochádzal z polovice 14. storočia a v r. 1443 vyhorel. V r. 1444 začali stavať dlhé sanktuárium s polygonálnym uzáverom, v r. 1486 – 1498 pseudobazilikálny trojloďový halový priestor. Sanktuárium je zaklenuté neskorogotickou sieťovou klenbou, stredná loď trojlodia hviezdicovou klenbou, južná loď sieťovou klenbou a severná loď jednoduchou sieťovou klenbou. Veľký organ je umiestnený na vysunutej organovej empore strednej lode.

História organov v objekte

V r. 1572 – 1573 postavil v Kostole sv. Kríža v Kežmarku nový organ banskobystrický organár Mathias Poll. Pravda organisti sa v tomto kostole spomínajú už od r. 1490.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)