Neskorobarokový farský Kostol sv. Ondreja (na naše pomery mimoriadnych rozmerov) nechali postaviť jezuiti v r. 1748 – 1756. Kostol je jednoloďový s bočnými kaplnkami, nad ktorými sú empory pospájané ochodzou. Sanktuárium s oblým uzáverom má po oboch bočných stenách oratória. Dvojvežové hlavné priečelie je konkávne prehýbané. V interiéri boli nástenné maľby od A. F. Maulbertscha z r. 1760, ktoré po zemetrasení v r. 1763 opravil J. L. Kracker. Maľby zanikli pri veľkom požiari v r. 1848. Kostol bol obnovený v r. 1850 – 1860.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)