Stavba pochádza z 15. storočia.

História organov v objekte

V kostole stál pôvodne jednomanuálový 6- registrový organ s pedálom (5+1) od nitrianskeho organára Otakára Vážanského, konkrétne jeho opus 1. Organ postavil koncom roku 1921. Na štítku je v štyroch vodorovných riadkoch text: ZÁVOD PRE STAVBU ORGANOV / Otokar Vážanský / V NITŘE / Opus I. V kostole v Kostolnej Vsi slúžil do roku 1987, keď ho nahradil väčší, modernejší nástroj. Organ z Kostolnej Vsi je v súkromnom vlastníctve, stál v kaplnke v Lysici (okr. Žilina).

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)