Pôvodne protiturecký opevnený hrad, postavený Žigmundom Forgáčom v r. 1612 na mieste stredovekej pevnosti. Vyhorel v r. 1709, a až v r. 1762 ho podľa projektov A. Mayerhoffera prestavali na šlachtické sídlo.  V časti jedného krídla je pomerne malá, ale vysoká kaplnka. Má dve empory. Na jednej z nich je nad oltárom umiestnený štvorregistrový pozitív, postavený v r. 2016.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)