Kostol postavený v roku 1912 v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu východoslovenských kostolov z konca 18. storočia. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom, zaklenutý pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)