Kostol postavený v rokoch 1890 – 1891, v roku 1940 bol rozšírený o sakristiu. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, zaklenutá pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)