Gotický kostol pôvodne zasvätený sv. Michalovi. K zmene patrocínia došlo pravdepdodobne pri vysviacke nového sanktuária dokončeného r. 1488. Po zosune pôdy r. 1880 bol kostol poškodený a v r. 1884 – 1886 reštaurovaný pod vedením architekta F. Storna. Obnovený v r. 1926 – 1930 a v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Dvojloďový priestor lode so santuáriom má polygonálny uzáver, dve kaplnky, predstavanú vežu a sakristiu. Loď je zaklenutá krížovými klenbami na dva piliere, saktuárium má neskorogotickú sieťovú klenbu. Organ je postavený do viacerých skríň. Dve hlavné organové skrine sú na chóre v zadnej časti dvojlodia, pozitív je vo výklenku južného oratória.

História organov v objekte

Predchodcom súčasného organa bol dvojmanuálový organ firmy Rieger, opus 140 z r. 1885. Organ, žiaľ, začiatkom 90. rokov 20. storočia zanikol, dokonca bez toho, aby bol zdokumentovaný.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)